Aktualności

Uwaga

W związku ze zmianą „Standardu udzielania wsparcia w ramach konkursu RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/18” przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, zmianie uległ Regulamin przyznawania środków. W plikach do pobrania nowy Regulamin wraz z załącznikami.

Szkolenie dla uczestników – II edycja

Informujemy, że szkolenie dla Uczestników II edycji projektu odbędzie się w terminie od 12 do 21 lutego 2019 r., w dni robocze w godz. od 9 do 15.30.

Miejsce szkolenia – siedziba Fundacji Inkubator, Łódź, ul. Tymienieckiego 22/24, I piętro, sala nr 9.

Rekrutacja do III edycji projektu – informacja

Informujemy, że z dniem 30 stycznia 2019 r. przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych do  III  edycji  zostaje  zakończone, ponieważ liczba przyjętych formularzy osiągnęła 30 sztuk (zgodnie z paragrafem 5 pkt. 1 a i b Regulaminu rekrutacji).

Termin składania biznesplanów – I EDYCJA

Informujemy, iż biznesplany w ramach I edycji projektu będą przyjmowane w Biurze projektu „Droga do Biznesu” w Łodzi przy ul. ks. Tymienieckiego 22/24 w dniach 1 i 4 luty br. w godzinach od 8 do 15.

Rekrutacja do III edycji projektu

Informujemy, iż Formularze rekrutacyjne do III EDYCJI projektu będą przyjmowane w terminie 28 stycznia – 1 luty 2019 r., w dni robocze, w godzinach 8.00 – 15.00, w Biurze projektu w Fundacji Inkubator w Łodzi, na ul. ks. Tymienieckiego 22/24.

Uwaga! W przypadku, jeśli liczba złożonych formularzy osiągnie 3-krotność liczby miejsc w danej edycji (30 formularzy) nabór do danej edycji zostanie zakończony wcześniej – z dniem, w którym ww. liczba zostanie osiągnięta. Przedmiotowa informacja zostanie umieszczona niezwłocznie na stronie internetowej projektu oraz będzie dostępna w Biurze projektu.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji dostępnym w zakładce „pliki do pobrania”.

Szkolenie dla uczestników – I edycja

Informujemy, że szkolenie dla Uczestników I edycji projektu odbędzie się w następujących terminach:

7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17 stycznia 2019 r.– w godz. od 9 do 15.30.

Miejsce szkolenia – siedziba Fundacji Inkubator, Łódź, ul. Tymienieckiego 22/24, I piętro, sala nr 9.