Termin składania biznesplanów – I EDYCJA

Informujemy, iż biznesplany w ramach I edycji projektu będą przyjmowane w Biurze projektu „Droga do Biznesu” w Łodzi przy ul. ks. Tymienieckiego 22/24 w dniach 1 i 4 luty br. w godzinach od 8 do 15.

Rekrutacja do III edycji projektu

Informujemy, iż Formularze rekrutacyjne do III EDYCJI projektu będą przyjmowane w terminie 28 stycznia – 1 luty 2019 r., w dni robocze, w godzinach 8.00 – 15.00, w Biurze projektu w Fundacji Inkubator w Łodzi, na ul. ks. Tymienieckiego 22/24.

Uwaga! W przypadku, jeśli liczba złożonych formularzy osiągnie 3-krotność liczby miejsc w danej edycji (30 formularzy) nabór do danej edycji zostanie zakończony wcześniej – z dniem, w którym ww. liczba zostanie osiągnięta. Przedmiotowa informacja zostanie umieszczona niezwłocznie na stronie internetowej projektu oraz będzie dostępna w Biurze projektu.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji dostępnym w zakładce „pliki do pobrania”.

Szkolenie dla uczestników – I edycja

Informujemy, że szkolenie dla Uczestników I edycji projektu odbędzie się w następujących terminach:

7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17 stycznia 2019 r.– w godz. od 9 do 15.30.

Miejsce szkolenia – siedziba Fundacji Inkubator, Łódź, ul. Tymienieckiego 22/24, I piętro, sala nr 9.

Regulamin przyznawania środków

Informujemy, że w zakładce „pliki do pobrania” zamieszczono Regulamin przyznawania środków wraz załącznikami (wersja z dn. 29 listopada br.) zaakceptowany przez Wojewódzki Urząd Pracy Łodzi.

Rekrutacja do II edycji projektu

Informujemy, iż Formularze rekrutacyjne do II EDYCJI projektu będą przyjmowane w terminie 3 – 7 grudnia 2018 r., w dni robocze, w godzinach 8.00 – 15.00, w Biurze projektu w Fundacji Inkubator w Łodzi, na ul. ks. Tymienieckiego 22/24.

Uwaga! W przypadku, jeśli liczba złożonych formularzy osiągnie 3-krotność liczby miejsc w danej edycji (30 formularzy) nabór do danej edycji zostanie zakończony wcześniej – z dniem, w którym ww. liczba zostanie osiągnięta. Przedmiotowa informacja zostanie umieszczona niezwłocznie na stronie internetowej projektu oraz będzie dostępna w Biurze projektu.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji dostępnym w zakładce „pliki do pobrania”.

Rekrutacja do projektu

Informujemy, iż Formularze rekrutacyjne do I EDYCJI projektu będą przyjmowane w terminie 15 – 21 listopada 2018 r., w dni robocze, w godzinach 8.00 – 15.00, w Biurze projektu w Fundacji Inkubator w Łodzi, na ul. ks. Tymienieckiego 22/24.

Uwaga! W przypadku, jeśli liczba złożonych formularzy przekroczy 3-krotność liczby miejsc w danej edycji (30 formularzy) nabór do danej edycji zostanie zakończony wcześniej – z dniem, w którym ww. liczba zostanie osiągnięta. Przedmiotowa informacja zostanie umieszczona niezwłocznie na stronie internetowej projektu oraz będzie dostępna w Biurze projektu.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji dostępnym w zakładce „pliki do pobrania”.